Mental helse blant musikere

Musikere er mer utsatt for psykiske problemer enn resten av befolkningen, og da særlig frilansmusikere (musikkultur.no).

Angst, depresjon og søvnproblemer er de vanligste plagene, og oppstår av blant annet usikker økonomisk situasjon, stor konkurranse og høyt prestasjonspress.

En av Brillante sine viktige fanesaker er å gjøre frilans-situasjonen lettere, og minske mentale helseplager hos musikere. Dette er våre retningslinjer:

  1. Riktig musiker-honorar og sikre avtaler. Vi honorerer musikerne etter tariff, og har kontrakter med arrangører og musikere for å sikre forutsigbarhet.
  2. En portal som nyutdannede frilans-musikere er en del av. Frilans-musikere går fra å være en del av et studiemiljø og ut i intet. Ved at de går rett til Brillante, blir de en del av noe større, og slipper å skulle gjøre alt på egenhånd.
  3. Gratis registrering uten risiko. Den økonomiske situasjonen til nyutdannede musikere er svært krevende. Å være med i Brillante er derfor kostnadsfritt og helt fritt for risiko.
  4. Kontaktperson. Ved oppdrag har musiker en kontaktperson i Brillante som er tilgjengelig hele tiden, slik at musiker aldri skal være alene om oppdraget.
  5. Først og fremst menneske, deretter artist. Det er lett å glemme at musikere og andre i underholdningsbransjen også har et liv som påvirker dagsformen. For å lette på prestasjonspresset, er vi åpne på at musikerne skal få være menneskelige og at det er lov til å gjøre feil. Vi er sikre på at dette gjør live-opplevelsen enda bedre for alle.
  6. Tilby oppdrag til flest mulig. I Brillante gir vi oppdrag etter prinsippet at flest mulig skal få jobb. Dette for å minske konkurransepresset. Alle Brillante-musikerne er godkjente når de legges inn i registeret, og eksemplariske musikere.

Ønsker du live-musikk til ditt arrangement?

Booker du musikere gjennom Brillante kan du være sikker på at musikerhelse er tatt på alvor.

Bryllup? Jubileum? Konsert på arbeidsplassen eller i privat selskap? Brillante har profesjonelle musikere til enhver anledning!