Brillante på Arena:Klassisk

Brillante holdt presentasjon på Klassisk sitt årsmøte i dag.

Tema var "Nye formidlingsformer for klassisk musikk". Brillante snakket om den uutnyttede arbeidsstyrken som ligger i de mange nyutdannede musikerne som står hjemme og spiller fordi de ikke vet hvordan de skal få oppdrag. De er eksemplarisk dyktige, og har mye tid. Det de ikke har, og som de trenger, er en inntekt. Det er denne gruppen Brillante vil treffe.

Nifu-rapporten "Spill på flere strenger", viser at over en tredjedel av nyutdannete musikere jobber som frilansere. Likevel lærer studentene minimalt om entreprenørskap og markedsføring gjennom de utøvende musikkstudiene.

Frilansmusikere står på hver sine poler med sine enkeltpersonforetak. Det er lite tradisjon for management eller agentur for klassiske musikere, bortsett fra for dem som allerede har stor karriere. Dette skaper underprising, at oppdrag blir gjort uten kontrakter og sikre avtaler og at amatører blir valgt til fordel for profesjonelle musikere fordi det gis inntrykk av at de tilbyr det samme til en billigere pris.

Vi i Brillante er sikre på at musikere som skal leve av sitt yrke står mye sterkere om de er samlet hos en felles aktør som jobber for riktig prissetting og rettigheter, fremfor at de står alene. Resultatet er blitt en formidlingsform der musikere med musikkutdannelse har samme mulighet til å få spillejobber, ved at Brillante gjør alt det administrative. Dette gjør det også mye enklere og tryggere å finne frem til rett musiker, for dem som trenger musikere til sine arrangementer.

Arena:Klassisk

Arena:Klassisk er Norges eneste bransjetreff for den klassisk musikkbransjen. Festivalen ble for første gang arrangert i 2017.

Bryllup? Jubileum? Konsert på arbeidsplassen eller i privat selskap? Brillante har profesjonelle musikere til enhver anledning!